merkidentiteit

Spar in een nieuw jasje

Spar is in een nieuw jasje gestoken. De merkwaarden van Spar zijn aangescherpt. Er is een nieuwe verpakkingslijn van het huismerk en een nieuw winkelconcept. Wij hebben meegewerkt om dit nieuwe Spar imago vorm te geven. In een merkwaarden traject zijn de bestaande waarden geactualiseerd. Voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van het nieuwe imago voor Spar en voor de Spar medewerkers is een Brandboek gemaakt waarin de nieuwe waarden en stijlen worden toegelicht en gevisualiseerd. Aan de hand van dit Brandboek zijn verdere vernieuwingsstappen makkelijker en consequenter te maken.

Aan het begin van dit traject hebben wij met Spar in workshops verschillende mogelijkheden voor de nieuwe waarden en stijlen onderzocht door middel van workshops. Onze input was om, naast de rol als moderator, te laten zien hoe de consumentenmarkt gaat veranderen de komende jaren. We hebben de vraag: ’wat is belangrijk voor Spar om een actuele aanbieder te blijven voor de klant, niet alleen in de winkel of in de presentatie maar ook het contact met de klant, de communicatie etc’ beantwoord. Voor het goed vervullen van deze actuele rol is onze jaarlijkse trendpresentatie op het gebied van consumentenbehoefte een belangrijke input gebleken.

Nieuwsgierig? Bekijk het nieuwe concept in Wageningen of in Den Haag of op het universiteitsterrein van de VU in Amsterdam, de universiteit van Delft of Rotterdam.

www.denkdifferent.nl