Persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldbron:

Bureau Nijman + van Haaster, gevestigd aan Edisonbaan 17 3439MN te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Edisonbaan 17
3439 MN Nieuwegein
Tel. +31 [0]30 602 60 03
https://www.bureau-nvh.nl

Anet van Haaster is de functionaris Gegevensbescherming van Bureau Nijman + van Haaster
Zij is te bereiken via anet@bureau-nvh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bureau Nijman + van Haaster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureau-nvh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bureau Nijman + van Haaster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bureau Nijman + van Haaster verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bureau Nijman + van Haaster neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Nijman + van Haaster) tussen zit. Bureau Nijman + van Haaster gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Bureau Nijman + van Haaster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bureau Nijman + van Haaster verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Nijman + van Haaster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Bureau Nijman + van Haaster gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Nijman + van Haaster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureau-nvh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bureau Nijman + van Haaster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bureau Nijman + van Haaster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bureau-nvh.nl

Interview in Eigen Huis & Interieur - januari 2016

Download hier de pdf-versie.

Best of Both Worlds

Beeldbron: Bureau Nijman + van Haaster

Wij zijn een professioneel en enthousiast team met ruime ervaring op verschillende vakgebieden. Vanuit onze expertise in de branches Mode, Wonen en Levend Groen houden we onze klanten scherp.

We werken graag samen met andere professionals onder het motto ’delen is vermenigvuldigen’. Belangrijke partners van ons zijn: Branddoctors, Bureau Lidwien van der Ven, Double You Research en Most Genius. Een voorbeeld van een samenwerkingsvorm zijn onze jaarlijkse trenddiners die we met Branddoctors voor onze gezamenlijke klanten organiseren.

Wij opereren vanuit twee locatie’s: het decentrale Amsterdam en het centrale Nieuwegein. Zo blijft onze blik breed en is er voor elke klant een ideaal meeting point.

De kleur van BN+vH in 2012!

Beeldbron: Bureau Nijman + van Haaster

Terwijl de kleurspecialisten van Pantone beweren dat Tangerine Tango dé kleur van 2012 wordt, hebben wij onze persoonlijke kleur voor het komende jaar gekozen. Waarom? Omdat we allemaal een bijzondere betekenis meegeven voor het nieuwe jaar aan deze kleur en willen we dit graag met jullie delen.

Anet van Haaster - Wit is het nieuwe grijs!
2012 Beginnen we met de kleur wit, oftewel een schone lei. Ondanks de sombere instelling is wit een belangrijke kleur in de mode. De kleur van licht houdt alle mogelijkheden open. In de mode winter- en zomerseizoen steeds meer door elkaar heen lopen en wit zal in beide seizoenen een hoofdrol spelen. Dat betekent veel nieuwe kansen voor iedereen in ieder jaargetijde.

Aafje Nijman – Oranje Rood!
Een warme kleur die zowel voor de mode als voor het interieur belangrijk gaat worden in 2012. De oranje rode kleur van Pantone 179C geeft en heeft een positieve en optimistische invloed op de gemoedstoestand. Iets wat Aafje iedereen toewenst in 2012.

Natasja van der Steen – Zonnehoedje!
Pantone 1915C oftewel Echinacea Purpurea! Het zonnehoedje is voor Natasja haar favoriete vaste plant in de tuin, ook in 2012. Deze plant met zijn mooie hardroze kleur staat voor zomer en zon. Daar word je vanzelf vrolijk van, geeft extra energie en is dus goed voor je weerstand.

Kirsten Eerland – Eccentric green + fantasie + uitdaging = 2012!
Groen is een tweeslachtige kleur. Dat bewijst de wijsheid uit het oude Egypte waar de god Osiris, die groen als kleur had, zowel de heerser van het dodenrijk was als de god van de vruchtbaarheid. Iets wat we in deze tijd van grote contrasten ons goed kunnen voorstellen. Bewustwording en natuur gaan hand in hand samen met technologie en luxe. Voor Kirsten is dit waar eccentric green voor staat in 2012. Ze voegt daar nog een grote dosis fantasie en uitdaging aan toe om ieder zijn wens voor het nieuwe jaar uit te laten komen. Pantone 3288C.

App "Het Bureau"

App Het Bureau

Wat is er nou leuker dan je eigen app hebben op je smartphone....? Dat was het idee achter de app die het bureau als kado aan onze Anet heeft gegeven.

Op 27 augustus was het groot feest en we waren op zoek naar een bijzonder en origineel kado waarmee het bureau met zowel collega’s als oud-collega’s vertegenwoordigd kon worden. Het werd een persoonlijk app waarin iedereen zijn eigen boodschap aan de feestvarkens in kwijt kon. Dit alles voorzien van leuke foto’s, hilarische vermaak en natuurlijk tips om de uurtjes in de trein of het vliegtuig mee door te komen. Zie het als het ouderwetse vriendenboekje. Nu in gedigitaliseerde vorm, altijd op zak.

Met de functie van ibuildapp.com is het heel simpel om je eigen app te kunnen ontwikkelen middels een basissjabloon. Een handige tool en nog gratis ook. Met wat input en de juiste content was het kado in een mum van tijd in elkaar gezet. De mogelijkheden van deze functie zijn natuurlijk niet alleen om een leuk persoonlijk kado in elkaar te zetten. Wat denk je van iedereen zijn eigen persoonlijke app in plaats van je eigen website. Bloggers kunnen op deze manier heel makkelijk hun blog omzetten in een applicatie om zo hun volgers nog meer up-to-date te houden. Maar denk je eens in, hoe fijn zou het zijn als je je consument optimaal kunt bedienen door middel van de ontwikkeling van een app.

Ik zeg: Retailminded Nederland, kom op! Biedt je klant een dienst aan middels een online applicatie. Waar hebben ze behoefte aan? Wat willen ze weten en hoe kan je door middel van deze applicatie een personal assistent zijn in drukke en hectische tijden? Wijs je consument de weg en ontwikkel een app!

Meester-Gezel Project

Beeldbron: Fontys Hogescholen en Charlie Neijenhuis

Bureau Nijman + van Haaster is nauw betrokken bij de opleiding International Lifestyle Studies van de Hogeschool Fontys in Tilburg. Deze oplediding geeft je inzicht in lifestyle van de verschillende groepen in de samenleving. Deze kennis over lifestyle wordt door de studenten omgezet in nieuwe lifestyle-concepten, die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de mensen waarvoor ze zijn bedoeld. Met andere woorden; ze maken mensen bijvoorbeeld vitaler, gezonder, meer ontspannen, gelukkiger of zelfbewuster. Of ze maken de maatschappij veiliger, duurzamer, zorgzamer of saamhoriger. Dat betekent dat de producten en diensten die de studenten van fontys hebben bedacht de wereld een stukje beter maken. Deze nieuwe opleiding leidt studenten op tot trendwatcher. Bureau Nijman + van Haaster begeleidt een van de studenten gedurende haar opleiding in een meester-gezel programma. Hieronder stelt onze gezel Charlie Neijenhuis zich graag aan je voor.

Mijn naam is Charlie Neijenhuis, 24 jaar, woon in Den Bosch en begin in september 2011 aan mijn tweede jaar  International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Hier studeer ik voor trendwatcher/conceptontwikkelaar. In mijn studie leer ik hoe de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren en verrijken. Dat doe ik in de sectoren food, leisure, living, appearance, human movement en health. Voor deze gebieden ga ik op zoek naar mentaliteitstrends en analyseer ik deze welke ik als presentatie of advies aan een opdrachtgever kan overhandigen. Daarnaast kan ik een stap verder zetten door een trend te vertalen naar een concept of product.

Voor mijn studie is het heel belangrijk om nauw samen te werken met het bedrijfsleven. Daar is waar ik uiteindelijk terecht kom. Door middel van gastdocenten, fieldtrips en expertmeetings blijven de banden nauw en leer ik netwerken. Daarnaast heeft International Lifestyle Studies het 'Meester-Gezel project'. Studenten zoeken ieder een meester  in het bedrijfsleven die dagelijks met trends en innovaties bezig is en studenten gaan als het ware ouderwets 'in de leer'. Een meester is een monitor gedurende de studie van de student, betrekt hem of haar bij zijn of haar eigen projecten en wordt betrokken binnen International Lifestyle Studies.

Het is erg spannend om als eerstejaars student al een echte trendwatcher of conceptontwikkelaar te benaderen. Ik zocht iemand die in veel sectoren inzicht heeft. Doordat Aafje Nijman  gastcollege heeft gegeven bij International Lifestyle Studies over trends en de toepassing daarvan had ik een goed beeld van haar werk.

Als mijn Meester behoort Aafje Nijman tot het netwerk van Meesters binnen Fontys Academy for Creative Industries. Alle meesters zijn meesters op het gebied van trendwatching, conceptontwikkeling, creativiteit en ondernemerschap. Doordat we gedurende mijn hele studie aan elkaar verbonden zijn is het ook mogelijk om langer betrokken te zijn bij projecten van mijn meester dan bijvoorbeeld een stageloper van maar 6 maanden. Daarnaast kan ik als gezel mijn gemaakte werk aan haar voorleggen voor feedback en zelfs brainstormen op lopende projecten.
Door de combinatie van  studeren, inzicht vanuit het werkveld en monitoring door mijn meester Aafje Nijman ben ik over drie jaar niet afgestudeerd maar een beginnend ondernemer.

Fontys International Lifestyle Studies                                                        
Charlie Neijenhuis - Everyday Charlie

Anet van Haaster vertelt...

Beeldbron: Bureau Nijman + van Haaster

De afgelopen maanden is er veel veranderd bij ons op kantoor, nieuwe jonge mensen met veel ideeën kwamen binnen en dat is nou net we naar op zoek waren. Het onderwerp werd al snel: De website van BN+vH en de nieuwe social media.

Aaf en ik hadden in 2007 onze bureau-website gelanceerd waar we enorm trots op waren. Veel complimenten van klanten en collega’s over de look & feel, de gebruiksvriendelijkheid....

Anyway, na een tijd bekruipt je toch het gevoel dat het weer helemaal anders moet. Onze site was mooi maar statisch en in een tijd waar alles snel verandert, ging het écht niet meer. Dus al die jonge honden aan de slag, het moest bewegen, het moest elke dag aangevuld worden en dus moest de hele site op de schop. Van één aanpassing kon geen sprake zijn. Bovendien was een website sowieso ‘een ouderwets medium’ in hun ogen. Ok, prima, maar het is toch wel handig als mensen ons kunnen vinden dus voorlopig blijft de site, zolang er geen redelijk alternatief is.

Ik moet zeggen, we zijn weer blij en trots. Maar het gevoel dat het misschien over een jaar wéér anders moet, blijft. Het goede nieuws is wel dat het nu ook kan en dat maakt het verschil!

Anet van Haaster

Wij zijn 5 verschillende types...

Beeldbron: Bureau Nijman + van Haaster

Wie zijn wij?

Wij zijn de zandloper, de diamant, de rechte, de piramide en de lichte diamant...

Op maandag 21 en 28 maart gaven wij een presentatie over stijladvies voor modeprofessionals in Nederland in samenwerking met www.indemode.nu.

Daar stonden we dan op een woensdagmiddag in ons ondergoed....
Omdat ook wij niet het ideale figuur hebben, net als doorsnee Nederland, besloten we met het hele kantoor als model aan te treden. Maar hoe zie je je eigen bodyline nou het best? Juist ja; in je ondergoed!

Dus kwam het moment dat wij gekleed in een zwarte legging en longsleeve full-front op de foto moesten. Kwetsbaar en ontwapenend. Want ook wij hebben allemaal onze eigen probleemgebieden en willen er goed uitzien met een figuur dat in balans is.

Ja, jullie kunnen je voorstellen wat voor een gesprekken en discussies over mode dit soms oplevert in ons vrouwenimperium. De één heeft altijd nog een groter probleemgebied dan de ander. Maar het is het aller-leukst, dat we elkaar hier altijd doorheen kunnen helpen door oplossingen aan te dragen en in alle eerlijkheid en openheid te zeggen wat we ergens van vinden. Ons favoriete bureau-uitje is dan ook het shoppen van de nieuwste must haves. Het was dan ook voor alle toeschouwers van onze presentatie een feest van herkenning toen er geen flinterdunne modellen op het podium liepen, maar fashion victims met een imperfect figuur met uiteindelijk maar één doel voor ogen: er goed gestyled en fashionable uit willen zien volgens de laatste modetrends!

Super stagiair Cerinte vertelt...

Beeldbron: Cerinte Hendriksma

Stage bij Bureau Nijman + van Haaster, een bedrijf met alleen maar vrouwen.  Velen denken nu: Succes! Dat kan alleen maar fout gaan al die vrouwen op één kantoor...? Het tegendeel is waar!

“Ik kan heel eerlijk zeggen dat ik een hele leuke, leerzame en vooral ook gezellige stage heb gehad!”

“Een stageperiode van vijf maanden waarin ik veel heb geleerd.
Ik heb geleerd om op een andere manier trends te analyseren. Namelijk om ze binnen stijlgroepen te plaatsen. Voordat ik stage ging lopen bij Bureau Nijman + van Haaster had ik nog nooit van stijlgroepen gehoord. Nu kan ik geen tijdschrift meer open slaan zonder in stijlgroepen te denken.” 

“Alle verschillende opdrachten waar aan ik mee heb mogen werken waren leuk om te doen. Ik heb gewerkt voor verschillende opdrachten in mode en interieur. Zo heb ik mijn bijdrage geleverd aan trendprojecten voor Praxis, IBC, Stichting Tuinpromotie Nederland en Neckermann. Hierdoor leer je echt de diversiteit van het beroepsveld kennen. Deze stage heeft mij duidelijk gemaakt wat ik al dacht: Dit is de branche waarin ik mijzelf zie werken in de toekomst!”

Cerinte Hendriksma

Cerinte was onze creatieve super stagiair. Wij wensen haar veel succes tijdens haar afstuderen aan de Willem de Kooning academie de komende periode! U kunt Cerinte haar portfolio bekijken door op de onderstaande link te klikken.

Links:

Cerinte Hendriksma portfolio
Willem de Kooning Academie

We are tastemakers

And help you to make tasteful decisions for your company.

We like to stay in touch and help you whenever and wherever we can.

Take a look at our new website, follow us on twitter and join us as a friend on Facebook.

So... Simply a tasteful 2011!

Aafje, Anet, Jacqueline, Natasja, Kirsten, Cerinte en Machteld